MENU

Vysokovýkonový laser a liečba ochorení pohybového aparátu

Poznáte už výhody jednej z najnovších liečebných metodík vysokovýkonným laserom?

Využitie neinvazívneho laseru pri liečbe ochorení pohybového aparátu.

Názov laser je skratka z anglického názvu Ligh Amplification by Stimulated Emission of Radiation – svetlo, zosilnené pomocou stimulovanej emisie žiarenia. Laserové žiarenie má konštantnú vlnovú dĺžku a svetlo kmitá v jednej fáze. Zväzok laserového lúča je úzky, nerozptyľuje sa a laserové vlnenie je priestorovo orientované na definovanej ploche. Vďaka týmto vlastnostiam má laserový lúč vysokú energiu. Prestup laserového žiarenia tkanivom závisí od vlnovej dĺžky, výkonu prístroja, prípadne sondy a od intenzity dopadajúceho žiarenia.

V rehabilitácii sa používajú nízkovýkonné lasery triedy IIIb - s výkonom od 1 do 500mW - LLLT (low level laser therapy) a vysokovýkonné lasery triedy IV – s výkonom nad 500mW až do 12W, medzi ktoré sa radí vysokointenzívna laserová terapia HILT (high intensity laser therapy).

Nízkovýkonné lasery - LLLT majú priaznivý efekt na živé tkanivo v podpore regeneračných schopností organizmu a to biostimulačný, protizápalový a protibolestivý. Využívajú sa v rehabilitácii viac ako 30 rokov.

Vysokointenzívna laserová terapia - HILT je pomerne nová terapia, ktorá sa vyvinula vďaka konštrukcii nových laserov, ktoré generujú krátkotrvajúce impulzy s veľmi vysokou intenzitou, čo umožňuje prienik lúča hlbšie do tkaniva bez tepelného poškodenia. Maximálny výkon 12W pri vlnovej dĺžke 1064 nm umožňuje prienik laserového žiarenia do mäkkých tkanív až do hĺbky 12cm.

Aplikácia vysokointenzívnej laserovej terapie má stimulačný efekt na biochemické a nepriame fotomechanické procesy. Pri aplikácii sa lokálne aktivujú fibroblasty, urýchľuje sa obnova spojivového tkaniva, dochádza k lokálnej vazodilatácii, zvyšuje sa prietok krvi, v ožiarenej oblasti sa zlepšuje mikrocirkulácia, zvýši sa parciálny tlak kyslíka. Zníženie viskozity intracelulárnej tekutiny zlepší pružnosť tkaniva a ovplyvní remodeláciu kolagénu. V niekoľkých štúdiách bol potvrdený pozitívny vplyv na kĺbnu chrupavku. Tiež má priaznivý efekt pri liečbe sterilných zápalov tým, že pri cielenej aplikácii aktivuje prirodzené protizápalové procesy, ktorými organizmus reaguje na prebiehajúci zápal. Výhodou vysokointenzívneho laseru - HILT je prestup do hlbších štruktúr, rýchly analgetický efekt, často hneď po aplikácii a tepelný efekt. Pri liečbe postačí nižší počet aplikácií.

HILT sa odporúča pri chronických úponových bolestiach – tenisový lakeť, ostroha na päte, entezopatia Achillovej šľachy, skokanské koleno, zápaloch šliach, úponov a svalov, burzitídach, pri bolestivom ramene – entezopatie supraspinatu/ impingement syndrom, syndrom zmrznutého ramena, chronických bolestiach chrbta, radikulárnej iritácii, svalových spazmoch, úžinových syndrómoch – sy.karpálneho tunelu, piriformis sy., bolestivých prejavoch degeneratívnych ochorení – artrózy, pri poúrazových stavoch, nehojacich sa defektoch kože a jazvách.

Laseroterapiu nemožno aplikovať na oblasť očí a štítnej žľazy, pri epilepsii a záchvatovitých neurologických ochoreniach, horúčnatých stavoch, prekancerózach, malignitách, v období 4-6 mes. po radioterapii, pri dysfunkcii štítnej žľazy a nadobličiek, v tehotenstve, tiež nemožno ožarovať brucho počas menštruácie. HILT okrem toho nemožno aplikovať u pacientov s kochleárnym implantátom, na oblasť tetovania a priamo nad kovové implantáty. Pri terapii je nutné chrániť si oči špeciálnymi okuliarmi.