MENU

Vysokovýkonový laser a liečba ochorení pohybového aparátu

Poznáte už výhody jednej z najnovších liečebných metodík vysokovýkonným laserom?

Názov laser je skratka z anglického názvu Ligh Amplification by Stimulated Emission of Radiation – svetlo, zosilnené pomocou stimulovanej emisie žiarenia.  Laserové žiarenie má konštantnú vlnovú dĺžku a svetlo kmitá v jednej fáze. Zväzok laserového lúča je úzky, nerozptyľuje sa a laserové vlnenie je priestorovo orientované na definovanej ploche. Vďaka týmto vlastnostiam má laserový lúč vysokú energiu. Prestup laserového žiarenia tkanivom závisí od vlnovej dĺžky, výkonu prístroja, prípadne sondy a od intenzity dopadajúceho žiarenia. 

V rehabilitácii sa používajú nízkovýkonné lasery triedy IIIb - s výkonom od 1 do 500mW - LLLT (low level laser therapy)  a vysokovýkonné lasery triedy IV – s výkonom nad 500mW až do 12W, medzi ktoré sa radí vysokointenzívna laserová terapia HILT (high intensity laser therapy). 

Nízkovýkonné lasery - LLLT majú priaznivý efekt na živé tkanivo v podpore regeneračných schopností organizmu a to biostimulačný, protizápalový a protibolestivý. Využívajú sa v rehabilitácii viac ako 30 rokov.

Vysokointenzívna laserová terapia - HILT je pomerne nová terapia, ktorá sa vyvinula vďaka konštrukcii nových laserov, ktoré generujú  krátkotrvajúce impulzy s veľmi vysokou intenzitou, čo umožňuje prienik lúča hlbšie do tkaniva bez tepelného poškodenia. Maximálny výkon 12W pri vlnovej dĺžke 1064 nm umožňuje prienik laserového žiarenia do mäkkých tkanív až do hĺbky 12cm. 

Aplikácia vysokointenzívnej laserovej terapie má stimulačný efekt na biochemické a nepriame fotomechanické procesy. Pri aplikácii sa lokálne aktivujú fibroblasty, urýchľuje sa obnova spojivového tkaniva, dochádza k lokálnej vazodilatácii, zvyšuje sa prietok krvi, v ožiarenej oblasti sa zlepšuje mikrocirkulácia, zvýši sa parciálny tlak kyslíka. Zníženie  viskozity intracelulárnej tekutiny zlepší pružnosť tkaniva a ovplyvní remodeláciu kolagénu. V niekoľkých štúdiách bol potvrdený pozitívny vplyv na kĺbnu chrupavku. Tiež má priaznivý efekt pri liečbe sterilných zápalov tým, že pri cielenej aplikácii aktivuje prirodzené protizápalové procesy, ktorými organizmus reaguje na prebiehajúci zápal. Výhodou vysokointenzívneho laseru - HILT je prestup do hlbších štruktúr, rýchly analgetický efekt, často hneď po aplikácii a tepelný efekt. Pri liečbe postačí nižší počet aplikácií.

HILT sa odporúča pri chronických úponových bolestiach – tenisový lakeť, ostroha na päte, entezopatia Achillovej šľachy, skokanské koleno, zápaloch šliach, úponov a svalov, burzitídach,  pri bolestivom ramene – entezopatie supraspinatu/ impingement syndrom, syndrom zmrznutého ramena, chronických bolestiach chrbta, radikulárnej iritácii, svalových spazmoch, úžinových syndrómoch – sy.karpálneho tunelu, piriformis sy., bolestivých prejavoch degeneratívnych ochorení – artrózy, pri poúrazových stavoch, nehojacich sa defektoch kože a jazvách.

Laseroterapiu nemožno aplikovať na oblasť očí a štítnej žľazy, pri epilepsii a záchvatovitých neurologických ochoreniach, horúčnatých stavoch, prekancerózach, malignitách, v období 4-6 mes. po radioterapii, pri dysfunkcii štítnej žľazy a nadobličiek, v tehotenstve, tiež nemožno ožarovať brucho počas menštruácie. HILT okrem toho nemožno aplikovať u pacientov s kochleárnym implantátom, na oblasť tetovania a priamo nad kovové implantáty.

Pri terapii je nutné chrániť si oči špeciálnymi okuliarmi.

V porovnaní s normálnym svetelným žiarením je omnoho intenzívnejšie a jeho výkon sa so zvyšujúcou vzdialenosťou znižuje len málo. Laserové žiarenie má konštantnú vlnovú dlžku,  svetlo kmitá v jednej fáze, zväzok laserového lúča je úzky, nerozptyľuje sa, laserové vlnenie je polarizované ( vlnenie v jednej rovine). 

Prestup laserového žiarenia tkanivom závisí od vlnovej dlžky, výkonu prístroja, prípadne sondy, intenzity dopadajúceho žiarenia. 

V rehabilitácii sa používajú  nízkovýkonné lasery triedy IIIb - s výkonom od 1 do 500mW - LLLT (low level laser therapy)  a vysokovýkonné lasery triedy IV – s výkonom nad 500mW až do 12W - HILT ( high intensity laser therapy). 

V laserom ožiarenom tkanive sa absorbovaná energia fotónov začleňuje do bioenergetických procesov. Základné terapeutické účinky laseru sú: biostimulačný efekt na tkanivový metabolizmus- spočíva v aktivácii tvorby kolagenu, novotvorby ciev, regenerácii poškodených tkanív, pôsobí protizápalovo, je účinný proti bolesti.

Laser možno použiť za účelom liečby poúrazových stavov- pomliaždenie, podvrtnutie, natrhnutie mäkkých tkanív – šlachy, svaly, väzy, hematomov, opuchov, pri reumatických ochoreniach  pohybového aparátu s postihnutím klbov, svalov, šliach, úponov, pri neurologických ochoreniach, degeneratívnych  postihnutiach klbov, bolesti klbov.

Laseroterapiu nemôžno aplikovať na oblasť očí a štítnej žľazy, pri epilepsii a záchvatovitých neurologických ochoreniach, horúčnatých stavoch, prekancerózach, malignitách, v období 4-6 mes. po radioterapii, pri dysfunkcii štítnej žľazy a nadobličiek, nemožno ožarovať brucho počas gravidity a menštruácie.

Pri neinvazívnej laseroterapii sa používajú  nízkovýkonné lasery triedy IIIb - s výkonom od 1 do 500mW - LLLT (low level laser therapy)  a vysokovýkonné lasery triedy IV – s výkonom nad 500mW až do 12W - HILT ( high intensity laser therapy).  HILT je pomerne nová terapia, ktorá sa vyvinula vďaka konštrukcii nových laserov, ktoré generujú  krátko trvajúce impulzy s veľmi vysokou intenzitou, čo umožňuje prienik lúča hlbšie do tkaniva bez tepelného poškodenia. Maximálny výkon 12W pri vlnovej dlžke 1064 nm umožňuje prienik laserového žiarenia do mäkkých tkanív až do hĺbky 12cm. Mechanizmus pôsobenia vysokovýkonného laseru na živé tkanivo je odlišný od mechanizmu pôsobenia nízkovýkonného laseru. V mieste, kde je absorbovaný laserový lúč o vysokom výkone sa nahromadí veľké množstvo energie na veľmi malú oblasť. Nahromadená energia sa premení na energiu tepelnú, mechanickú alebo vyvolá chemickú reakciu. Výhodou vysokovýkonného laseru je prestup do hlbších štruktúr, zrýchlenie doby aplikácie dané vyžiarením veľkého množstva energie na určitý časový úsek oproti nízkovýkonným laserom, rýchly analgetický efekt často hneď po aplikácii a tepelný efekt.

Aplikácia vysokovýkonného laseru má stimulačný efekt na biochemické a nepriame fotomechanické procesy. Dochádza k aktivácii fibroblastov, urýchľuje sa obnova spojivového tkaniva. Dochádza k lokálnej vazodilatácii, zvyšuje sa prietok krvi, v ožiarenej oblasti dochádza k zlepšeniu mikrocirkulácie, zvýšeniu parciálneho tlaku kyslíka, nutričnému prínosu a k zrýchlenému odplavovaniu katabolitov. Zníženie  vyskozity intracelulárnej tekutiny zlepší pružnosť tkaniva a ovplyvní remodeláciu kolagénu. HIL navodzuje podobné mechanizmy k dosiahnutiu analgetického účinku ako nízkovýkonné lasery. Použitie vysokovýkonného laseru skracuje dobu terapie a znižuje počet aplikácií. HILT sa odporúča pri chronických úponových bolestiach – tenisový lakeť, ostroha na päte, entezopatia Achillovej šlachy, zápaly šliach, úponov a svalov, burzitídy, skokanské koleno, pri bolestivom ramene – entezopatie supraspinatu/ impingement syndrom, syndrom zmrznutého ramena, chronické bolesti chrbta, raduuikulárna iritácia, svalovo spazmy, periférne obrny, úžinové syndromy – sy.ksarpálneho tunelu, piriformis sy., olestivé prejavy degeneratívnych ochorení – artrozy, reumatoidná artritída, úrazy a poúrazové stavy, čerstvé rany, nehojace sa defekty, jazvy.

Pre aplikáciu na koži sa používajú predovšetkým lasery emitujúce lúče v oblasti červených vlnových dĺžok, pre liečbu hlbšie uložených štruktúr v oblasti infračervených vlnových dĺžok.

Mechanizmus pôsobenia vysokovýkonného laseru na živé tkanivo ohľadom na jeho fyzikálne parametre je odlišný od mechanizmu pôsobenia nízkovýkonného laseru. V mieste, kde je absorbovaný laserový lúč o vysokom výkone sa nahromadí veľké množstvo energie na veľmi malú oblasť. Nahromadená energia sa premení na energiu tepelnú, mechanickú alebo vyvolá chemickú reakciu.

Výhodou vysokointenzívneho laseru je prestup do hlbších štruktúr, zrýchlenie doby aplikácie dané vyžiarením veľkého množstva energie na určitý časový úsek oproti nízkovýkonným laserom, rýchly analgetický efekt často hneď po aplikácii a tepelný efekt.

 

Maximální výkon 12W při vlnové délce nad 1000 nm umožňuje výjimečně hluboký průnik laserového světla do měkkých tkání. Optimální poměr absorpce a průnikové hloubky zaručuje účinnou stimulaci tkání a receptorů bolesti až do hloubky 12 cm. Terapie vysokovýkonovým laserem (HIL)představuje velmi jednoduchou a efektivní léčbu bez vedlejších účinků, jež může být zacílena na libovolné bolestivé místo těla a již po první aplikace přinést okamžitou úlevu od bolesti. Umožňuje též léčbu širokého spektra indikací od akutních kožních a svalových poranění až po hluboko uložené kloubní degenerace.

 

Na rozdíl od "studených" soft-laserů (LLLD) je podmínkou práce s vysokovýkonovým laserem (HIL) zavedení přísných hygienických opatření- označení místnosti aplikace výstražným světlem, ochrana očí pacienta a terapeuta speciálními brýlemi,

Hlavní výhody BTL vysokovýkonového laseru 12W (HIL) oproti konvenčním soft-laserům (LLLT)

 1. optimální terapeutický účinek pomocí vlnových délek 810/980 a hlavně 1064 nm
 2. hluboký průnik do tkáně u výkonu 12W v trvalém režimu (12 cm)
 3. maximální výkon 50x vyšší než u terapie studeným laserem (významně vyšší účinnost)
 4. pulzní mód pro okamžité snížení až eliminaci bolesti
 5. vnímání aplikace laseru- zahřívání tkáně
 6. účinná a výkonná terapie pro širokou škálu klinických indikací
 7. snížení počtu aplikací na polovinu ve srovnání s LLLT
 8. výrazně kratší doba aplikace při velkém výkonu přístroje
 9. speciální hygienická opatření při aplikaci vysokovýkonového laseru

Aplikace: Je doporučeno 6 aplikací po 3-7 dnech.

Nízkovýkonné terapeutické jsou definovány jako lasery IIIb. třídy od 1 do 500 mW, vysokovýkonné lasery s výkonem nad 500 mW a do 12 W užívané v neinvazivní laseroterapii. (American Medical Association 2008). Nespornou výhodou, v některých individuálních případech i nevýhodou, vysokovýkonného laseru je prostupnost do hlubších struktur, zrychlení doby aplikace dané vyzářením velkého množství energie na určitý časový úsek oproti nízkovýkonným laserům, bryskní analgetický efekt často ihned po aplikaci a termický efekt (Prouza, 2013).

Vysokokovýkonový laser (HIL)

Biostimulační a léčebné účinky laserové terapie jsou známy již od roku 1960. Výraz "biostimulační" znamená schopnost "bio-stimulovat" růst tkáně a opravovat ji na buněčné úrovni-hojit a regenerovat. Laserové světlo lze díky jeho monochromatickému a souvislému charakteru přesně nastavit a definovat tak předem jeho chování. Vlnové délky 810/980nm (7W) a hlavně 1064 nm (12W) jsou specifické vysokým výkonem, jímž působí na biologické chromofory. Maximální výkon 12W při vlnové délce nad 1000 nm umožňuje výjimečně hluboký průnik laserového světla do měkkých tkání. Optimální poměr absorpce a průnikové hloubky zaručuje účinnou stimulaci tkání a receptorů bolesti až do hloubky 12 cm. Terapie vysokovýkonovým laserem (HIL)představuje velmi jednoduchou a efektivní léčbu bez vedlejších účinků, jež může být zacílena na libovolné bolestivé místo těla a již po první aplikace přinést okamžitou úlevu od bolesti. Umožňuje též léčbu širokého spektra indikací od akutních kožních a svalových poranění až po hluboko uložené kloubní degenerace.

 

Na rozdíl od "studených" soft-laserů (LLLD) je podmínkou práce s vysokovýkonovým laserem (HIL) zavedení přísných hygienických opatření- označení místnosti aplikace výstražným světlem, ochrana očí pacienta a terapeuta speciálními brýlemi, bezpečnostní pedál okamžitě přerušující aplikaci laserového paprsku při vyrušení terapeuta. I z těchto důvodů jsme vyčlenili HIL terapii z běžné ortopedické ambulance a založili jsme speciální laserové centrum (Socháňova 1221/25,Praha 6- Řepy).

Ošetření vysokovýkonovým laserem se skládá ze 2 nebolestivých aplikací. Prvá a kratší spočívá v průniku laserového paprsku v pulzním režimu do postižené tkáně s mimořádně účinným protibolestivým efektem. Při druhé déle trvající aplikaci je v přístroji nastaven biostimulační mód spojený s průnikem laserového paprsku v kontinuálním režimu při skenování bolestivé oblasti těla terapeutem. Pacient cítí prohřívání ošetřované oblasti. V případě nepříjemných tepelných vjemů je na přístroji snížen výkon a prodloužen čas aplikace.

 

Efekt vysokovýkonového laseru:

 • biostimulační- fotochemický (zvýšení syntézy ATP v mitochon., zvýšená replikace DNA …)
 • hojivý, protizánětlivý, protibolestivý (analgetický), tepelný (termický)
 • neovaskularizace, rozšíření cév (vazodilatce)
 • regenerace, zlepšení metabolismu (zvýšená utilizace cukrů a kyslíku v tkáních)
 • protibakteriální, protivirový

 

 

http://www.ortopedierepy.cz/public/fm-files/EduardStastny/Vysokovykonovy%20laser%20%20BTL-6000_1.png

Hlavné indikácie

Chronické úponové bolesti

 • tenisový loket, ostruha patní kosti, entezopatie Achillovy šlachy
 • záněty šlach, úponů a svalů (peri/tendinitidy, myozitidy)
 • záněty tíhových váčků/ burzitidy
 • skokanské koleno

Bolestivé rameno

 • entezopatie supraspinatu/ impingement syndrom
 • syndrom zmrzlého ramena (omezená hybnost ramena)

Chronické bolesti zad, radikulární iritace

Svalové spasmy (spoušťové body/ hyperalgické zóny)

Periferní obrny/ parézy

Úžinové syndromy (sy.karpálního tunelu, bolestivá hýždě- piriformis sy.)

Neuralgie/ neuritidy

Bolestivé projevy degenerativních nemocí – artrózy, RA

Lupénka-kožní forma, psoriatická artritída

Úrazy a poúrazové stavy (kontuze, distorze-edém, hematom)

Čerstvé rány, popáleniny, nehojící se defekty

Čerstvé, subakutní a chronické jizvy (keloidní i málo pevné)

Akné, alopecie- padáí vlasů

Kožní záněty- dermatitidy, chronické ekzémy (mikrobiální, kontaktní …)

Herpes zoster, herpes simplex, lichen planus, sklerodermie, senilní atrofie

http://www.ortopedierepy.cz/public/fm-files/EduardStastny/laser%20pr%C5%AFnik.png

Kontraindikácie

oblast očí, štítné žlázy, ozáření břicha při těhotenství,

maligní nádory, epilrpsie, fotodermatózy, ev. fototyp I

 

Hlavní výhody BTL vysokovýkonového laseru 12W (HIL) oproti konvenčním soft-laserům (LLLT)

 1. optimální terapeutický účinek pomocí vlnových délek 810/980 a hlavně 1064 nm
 2. hluboký průnik do tkáně u výkonu 12W v trvalém režimu (12 cm)
 3. maximální výkon 50x vyšší než u terapie studeným laserem (významně vyšší účinnost)
 4. pulzní mód pro okamžité snížení až eliminaci bolesti
 5. vnímání aplikace laseru- zahřívání tkáně
 6. účinná a výkonná terapie pro širokou škálu klinických indikací
 7. snížení počtu aplikací na polovinu ve srovnání s LLLT
 8. výrazně kratší doba aplikace při velkém výkonu přístroje
 9. speciální hygienická opatření při aplikaci vysokovýkonového laseru

 

Aplikace: Je doporučeno 6 aplikací po 3-7 dnech. Biostimulační laseroterapii zdravotní pojišťovny nehradí. Díky částečnému sponzoringu přístroje (firmou Autor bicycles) je cena jedné aplikace 250 Kč, v kombinaci s rázovou vlnou platí speciální zvýhodněná balíčková cena.

 

 

Přístroj: BTL 6000, 12W - provozní vlnová délka 1064 nm, režimy: kontinuální, pulzní, jednotlivé pulzy. Třída laseru: 4.

Link: http://www.btl.cz/produkty-fyzioterapie-vysokovykonovy-laser

Název laseru je původně zkratkou pro „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, tj. zesilování světla stimulovanou emisí záření. Jedná se o zařízení uvolňující energii jako paprsek elektromagnetického záření. Jeho princip spočívá v přeměně dodávané energie na světlo. Přenáší velké množství energie, která se při dopadu mění hlavně na teplo. Vhodnou optikou ho lze soustředit do nepatrného bodu o průměřu řádově setin milimetru. Světlo je pohlcováno buňkami, kde energie fotonů vyvolává fotochemické změny podobné fonosyntetickým procesům u rostlin. Mitochondrie v buňkách jsou stimulovány k výrobě ATP (adenosintrifosfátu) a je podpořen buněčný metabolismus. Oba tyto efekty vedou ke snížení léčebné doby. Prokazatelně se zrychluje hojení ran a jizev, klinické výzkumy dokládají účinnost u zánětů šlach a kloubů, kožních onemocnění a řady dalších indikací. Neinvazivní terapie nezpůsobuje bolest, poranění či zarudnutí - kvůli tomu také hovoříme o "studeném" laseru, laserovém záření nízké intenzity (LLLT). 

 

Laserové záření nízké intenzity (low level laser terapy, LLLT)


I přes existenci vysokovýkonových laserů (HIL), které rutinně používáme v rámci laserového centra, mají "studené" lasery v medicíně stále významné místo. Díky finančně nákladnému a pečlivě zvolenému plošnému aplikátoru (tzv. laserové sprše) lze účelně ošetřit plochu až 25-50 cm2. Sprcha je tvořena 13 diodami modrého světla o vlnové délce 470nm, 4 diodami červeného spektra o vlnové délce 685nm a 4 infračerveného 830 nm.  Tento typ laseru na našem pracovišti v současné době volíme u kožních afekcí nebo povrchněji uložených ortopedických postižení. U méně přístupných hlouběji uložených tkáňových změn upřednostňujeme vyskovýkonový laser(HIL), popřípadě kombinaci rázové vlny s laserovou sprchou.  

 

http://www.ortopedierepy.cz/public/fm-files/EduardStastny/BTL-4000-Premium_image-doublepage.jpg

Efekt laseru:

 • biostimulační- fotochemický (zvýšení syntézy ATP v mitochondriích, zvýšená replikace DNA …)
 • hojivý, protizánětlivý, protibolestivý (analgetický), tepelný                     
 • neovaskularizace, rozšíření cév (vazodilatce)
 • regenerace, zlepšení metabolismu (zvýšená utilizace cukrů a kyslíku v tkáních)
 • protibakteriální, protivirový

 

Hlavné indikácie:

 • Poranění měkkých tkání- kůže, podkoží, vazů, svalů (hematomy, otoky)
 • Entezopaptie (tenisový loket, entezopatie Achillovy šlachy, ostruha kosti patní… )
 • Bolestivé rameno (impingement syndrom, poranění rotátorové manžety, burzitida ...)
 • Úžinové syndromy (sy.karpálního tunelu, piriformis sy.- bolestivá hýždě ...)
 • Záněty a postižení nervů - neuralgie, neuritidy
 • Čerstvé, subakutní a chronické jizvy (keloidní i málo pevné)
 • Kožní záněty- dermatitidy, folikulitidy, chronické ekzémy (kontaktní, seboroický …)
 • Herpes zoster, herpes simplex, lichen planus, sklerodermie, senilní atrofie
 • Čerstvé rány, popáleniny, nehojící se defekty
 • Padání vlasů (alopecie všech typů)
 • Lupénka, akné,hypopigmentace

 

Aplikace: Je doporučeno 10-15 aplikací 3x týdně.