MENU

Účinné cvičenie na bolesti chrbtice

Prečítajte si o metóde, pomocou ktorej sa zbavíte bolesti chrbta a vrátite vašu postavu do vzpriamenej polohy.

Za posledné desaťročia sa výrazne zmenil náš životný štýl. Čoraz viac sedíme, ročne presedíme okolo tritisíc hodín. Sedavý spôsob života narušuje vzpriamené držanie tela. Nároky na pohybový aparát sú tým zásadne zmenené. Pribúda kľudové statické zaťaženie a chýba dostatok prirodzeného pohybu – chôdza, beh, práca s rozsiahlym pohybom hornej končatiny vo vzpriamenej pozícii. Nedostatočná pohybová aktivita nepriaznivo vplýva na svalový korzet a s tým súvisí aj nárast bolestí chrbta.

Hlavnou funkciou chrbtice je udržať vzpriamené postavenie tela a zabezpečiť primeranú pohyblivosť. Pevné štruktúry stavcov vplyvom gravitácie tlačia jeden stavec na druhý smerom nadol a stláčajú tak platničky. Sieť väzov a svalov má za úlohu svojou neustálou aktivitou vzdorovať gravitačnej sile. Keď je systém v rovnováhe, je všetko v poriadku. Pri nerovnováhe vzniká preťaženie drobných kĺbikov chrbtice, stupňuje sa tlak na platničky, vznikajú bolestivé svalové napätia. V dôsledku namáhania, preťažovania začnú vznikať degeneratívne zmeny. Jediným riešením ako kompenzovať sedavý spôsob života, ktorý vedie až k bolesti v chrbtici, je zdravý pohyb a zmena nesprávnych návykov.

Účinnou metódou ako odstrániť svalovú nerovnováhu, upraviť funkciu svalov a vrátiť postavu do vzpriamenej polohy je špirálová stabilizácia a SM systém. Je to originálna metóda ako liečiť pacientov s poruchami chrbtice a ako im predchádzať dostatočnou regeneráciu. Táto metóda, vyvinutá MUDr.Smíškom, predstavuje vysoko účinný pohybový program, ktorý využíva špirálovú stabilizáciu chrbtice. Jedná sa o prepojenie stabilizačných svalov v celom tele naraz v priebehu optimálne koordinovaného pohybu. Pohybový program používa v každom cviku súčasne: posilovanie, stabilizáciu, pretiahnutie, relaxáciu, koordináciu a nácvik rovnováhy. Pri cvičení sú pohybom hornej končatiny a pohybom lopatky dozadu a dolu aktivované šikmé brušné svaly a priečny brušný sval, pričom vytvárajú trakčnú silu, ktorá spôsobuje pretiahnutie tela smerom nahor, čím vzniká možnosť efektívnej regenerácie medzistavcovej platničky.

Špirálová stabilizácia umožní intenzívne posilnenie šikmých brušných svalov – aktivujú sa pohybom hornej končatiny a lopatky v osovom postavení tela. Je to možnosť ako posilniť brušné svaly aj pri diastáze priamych brušných svalov. Špirálová stabilizácia je aj vysoko efektívny aktívny strečing – aktívna špirála stabilizuje stred tela a zároveň umožní väčšiu pohyblivosť končatín. Cvičenie umožní rýchlu stabilizáciu pomocou svalových špirál vo vratkých polohách – je účinnou prevenciou preťaženia chrbtice v športe, vhodná na kondičný trénning a regeneráciu športovcov. Špirálová stabilizácia dáva možnosť liečiť ochorenia chrbtice, kde bola doterajšia rehabilitačná liečba nedostatočne účinná, zlepší stabilitu chôdze, je dobrou prevenciou vzniku chabého držania tela, skoliotického držania tela, svalovej dysbalancie, chybnej koordinácie chôdze a behu, degenerácie chrbtice a veľkých kĺbov.

Túto metódu možno využiť pri liečbe bolesti chrbta v bedrovej, hrudnej aj krčnej oblasti, u pacientov s herniou medzistavcovej platničky, pri potiažach po operácii chrbtice – FBS, pri liečbe chybného držania tela, skoliozy. Cvičenie má tiež veľký význam v rámci prevencie a liečby porúch veľkých kĺbov / bedrových, kolenných, ramenných, kĺbov nohy a klenby nohy/, v oblasti prevencie vzniku pracovného a športového preťaženia.