MENU

Mckenzie metóda - liečba ochorení driekovej, krčnej chrbtice a končatín

Mckenzie metóda je celosvetovo uznávaná ako jeden z najlepších spôsobov liečby ochorení driekovej, krčnej chrbtice a končatín.

Táto metóda je v súčasnosti jednou z najviac vedecky podložených metód vo fyzioterapii. Vznikla na Novom Zélande a je využívaná takmer na celom svete. Mechanická diagnostika a terapia pomáha pri bolestiach chrbtice, poškodeniach medzistavcovej platničky, vyžarujúcich bolestiach do končatín a bolestiach kĺbov. Hlavnou odlišnosťou oproti iným metódam je mechanické vyšetrenie, ktoré pomôže určiť diagnózu, na základe ktorej sa určí cielený liečebný plán.

Základom správnej diagnostiky je podrobná anamnéza a špecifické mechanické vyšetrenie. Kvalifikovaný McKenzie terapeut zhodnotí, či je metóda vhodná pre konkrétneho pacienta. Nevyhnutnosťou je aktívny prístup klienta k terapii a pravidelné návštevy, na ktorých sa liečebný plán priebežne vyhodnocuje a prispôsobuje podľa individuálnej potreby aktuálneho stavu.

Efektívnosť tejto metódy je nenahraditeľná pri akútnych aj chronických poškodeniach medzistavcovej platničky, kde sa riešením samotnej príčiny odstraňuje bolesť a to bez nutnosti použitia liekov, tepla, chladu, ultrazvuku, injekcií, chirurgického zákroku alebo závislosti na terapeutovi. Rieši celú radu pohybových problémov, chronických a pooperačných stavov, znižuje množstvo invazívnych zákrokov a výrazne urýchľuje liečbu. V rámci terapie sa pacient naučí ako si v budúcnosti s podobnými bolesťami môže sám poradiť a hlavne preventívnymi opatreniami im predchádzať.