MENU

Používaním našich webových stránok a poskytnutím svojich osobných údajov nám tieto údaje zverujete. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.


Prevádzkovateľ spoločnosť Health Solutions, s.r.o., so sídlom G. Bethlena 22 940 76 Nové Zámky, IČO:  44 889 330 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 25091/N , zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

  • súbory cookiesCookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.


Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.


Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.