MENU

Kinesio tapeing

Používa sa 4 základnými technikami: 1.Fixácia kĺbu alebo segmentu 2.Stimulácia činnosti svalu alebo svalovej skupiny 3.Utlmenie činnosti svalu alebo svalovej skupiny 4.Lymfodrenáž (použiteľná aj na hematómy) Podľa diagnostiky sa volí a aplikuje vhodná technika lepenia elastickej 100% bavlnenej hypoalergenickej pásky s termoaktívnym lepidlom na podklade anatomického umiestnenia zvolenej liečenej štruktúry. Každá jednotlivá technika je špecifická a môže ju vykonávať jedine zdravotnícky personál s podrobnými anatomickými vedomosťami.
DOSTUPNOSŤ SLUŽBY