MENU

LTV individuálne cvičenie 60 min.

Špeciálna pohybová terapia, ktorá využíva pohyb k obnove narušených pohybových funkcií pacienta. Využívame rôzne špeciálne metodiky (cvičenie podľa Kabáta, Bobatha, Kaltenborna, Brunkowovej, Freemana atď.), postizometrickú a antigravitačnú relaxáciu, stimulačné, mäkké a mobilizačné techniky. Pacientov učíme používať vlastnú váhu tela ako aj rôzne cvičebné pomôcky využiteľné aj následne dlhodobo v domácom prostredí.
DOSTUPNOSŤ PONUKY
čas
60 min.
cena
25 €
Objednajte sa k nám