MENU

Funkčná rehabilitačná diagnostika

Testovanie funkcií pohybového systému, napríklad svalový test a goniometria končatín, funkčný test chrbtice, test ruky, niektoré ďalšie špecializované testy. Táto diagnostika eviduje stav testovaných funkcií pri príchode pacienta a ich následnú zmenu v priebehu liečby.
DOSTUPNOSŤ SLUŽBY