MENU

Výkonný indukčný systém

Výkonný indukčný systém

Je vhodný na liečbu akútnej bolesti, bolesti pohybového aparátu, hernie a protrúzie disku, stavy po úrazoch, podpora hojenia zlomenín, svalová relaxácia, svalové spazmy, kĺbová mobilizácia.

Fokusovaný aplikátor

Fokusovaný aplikátor generuje elektromagnetické pole o intenzite až 2,5 T, vďaka ktorému je terapia cielená a preniká do hlboko uložených tkanív.

Liečba bolesti

Vďaka širokému rozmedziu stimulačných frekvencií, môže byť SIS indikovaný pre svoj analgetický účinok vo všetkých bolestivých štádiách. Princíp tlmenia bolesti vychádza z troch odlišných neurofyziologických tlmení bolesti, ktoré sa líšia v rozmedziach stimulačných frekvencií. Terapie SIS prináša okamžitú úľavu od bolesti a to u všetkých stavoch, ako chronických, tak i akútnych.
Porovnanie poklesu bolesti pred a po 5 až 10 terapiách výkonovým indukčným systémom. Výsledky sú znázornené na vizuálnej analógovej stupnici. 87 % účastníkov štúdie potvrdilo zmiernenie bolesti. * * KAZALAKOVA, Krasimira, Prof. Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation as Pain Management Solution in Musculoskeletal and Neurological Disorders – A Pilot Study

Kĺbová mobilizácia

Kĺbovú mobilizáciu je možné dosiahnuť pomocou repetitívnej kontrakcii svalov obklopujúcích kĺbové puzdro. Repetitívna kontrakcia nahradzuje manuálnu kĺbovú mobilizáciu, pri ktorej dochádza k obnoveniu kĺbovej vôle.

Hojenie zlomenín

Intenzívne elektromagnetické pole vedie k hyperemizačno-trofotropickému účinku v postihnutej oblasti a podporuje tvorbu vaskulárneho a neskôr chrupavčitého svalku. Následne dochádza k postupnej mineralizácii chrupavky a kostnej remodelácii.

Myostimulácia

Interakciou elektromagnetického poľa a nervosvalového tkaniva dochádza k depolarizácii nervu a svalovej kontrakcii. Na základe zvolenej stimulačnej frekvencie môže byť SIS indikovaný pre svalovú facilitáciu či posilňovanie svalu.

Redukcia spasticity

Výkonový indukčný systém inhibuje zvýšený svalový tonus pomocou jeho regulácie cez miechovú úroveň kontroly svalového tonusu. Tento účinok je možné využiť hlavne v liečbe spasticity u centrálnych motorických postihnutí.

DOSTUPNOSŤ SLUŽBY