MENU

Balík 5 x ošetrenie Super inductive system

Je vhodný na liečbu akútnej bolesti, bolesti pohybového aparátu, hernie a protrúzie disku, stavy po úrazoch, podpora hojenia zlomenín, svalová relaxácia, svalové spazmy, kĺbová mobilizácia. Fokusovaný aplikátor generuje elektromagnetické pole o intenzite až 2,5 T, vďaka ktorému je terapia cielená a preniká do hlboko uložených tkanív. Vďaka širokému rozmedziu stimulačných frekvencií, môže byť SIS indikovaný pre svoj analgetický účinok vo všetkých bolestivých štádiách. Princíp tlmenia bolesti vychádza z troch odlišných neurofyziologických tlmení bolesti, ktoré sa líšia v rozmedziach stimulačných frekvencií. Terapie SIS prináša okamžitú úľavu od bolesti a to u všetkých stavoch, ako chronických, tak i akútnych. Kĺbovú mobilizáciu je možné dosiahnuť pomocou repetitívnej kontrakcii svalov obklopujúcích kĺbové puzdro. Repetitívna kontrakcia nahradzuje manuálnu kĺbovú mobilizáciu, pri ktorej dochádza k obnoveniu kĺbovej vôle. Intenzívne elektromagnetické pole vedie k hyperemizačno-trofotropickému účinku v postihnutej oblasti a podporuje tvorbu vaskulárneho a neskôr chrupavčitého svalku. Následne dochádza k postupnej mineralizácii chrupavky a kostnej remodelácii. Výkonový indukčný systém inhibuje zvýšený svalový tonus pomocou jeho regulácie cez miechovú úroveň kontroly svalového tonusu. Tento účinok je možné využiť hlavne v liečbe spasticity u centrálnych motorických postihnutí.
DOSTUPNOSŤ PONUKY
cena
80 €
Objednajte sa k nám