MENU

TENS

TENS (transkutánna elektroneurostimulácia) - je forma nízkofrekvenčnej terapie, zameraná na potlačenie bolesti. Podstatou je cielená stimulácia nervových štruktúr, ktoré majú tlmivý vplyv na prenos a spracovávanie bolestivých podnetov. Amplitúdovo modulovaný TENS možno využiť na elektrogymnastiku - stimuláciu oslabených svalov pri rôznych neurologických poruchách.
DOSTUPNOSŤ SLUŽBY