MENU

Kryogélové vrecúška

Je to forma lokálnej negatívnej termoterapie, kedy sa využíva účinok nízkych teplôt. Má analgetický, protizápalový, antiedematózny a myorelaxačný efekt.
DOSTUPNOSŤ SLUŽBY