MENU

Zuzana Babková

Zdravotná sestra

Ambulantná sestra   - Pezinok
ÚKONY

Vykonávanie práce na FBLR ambulancii

Management pacientov v ambulancii FBLR

Odber biologického materiálu, podávanie infúznej terapie, podávanie injekčnej terapie, plynové injekcie

 

Objednajte sa k odborníkovi