MENU

MUDr. Dagmar Šefčíková

Odborný lekár

Rehabilitačná starostlivosť pre dospelých   - Pezinok
ÚKONY

Komplexnosť vzdelania si doplnila absolvovaním certifikovaných školení a kurzov – manuálna medicína 1, 2, laserová terapia, základné kurzy McKenzie školy, Kineziológia nohy, manuálna terapia chrbtice, končatín, liečebný a kineziologický tejping.

Absolvovala komplexné vzdelanie v Bazálnej stimulácii.

Spolupracovala pri zabezpečení vhodných pracovných podmienok vyhovujúcich kritériám Pracovného lekárstva a hygieny práce. Aktívne sa podieľa na tvorbe preventívnych programov v rámci rehabilitácie, ergonómie pracovného prostredia a edukácie klientov.

V spolupráci s OPS Psychiatria sa podieľa na kreovaní spolupráce lekárov FBLR a spolupracujúcich odborov v podmienkach EBM psychiatrických pracovísk.

Podieľa sa na práci odbornej spoločnosti pre FBLR a SLS,  na príprave lekárov FBLR v predatestačnej príprave. 

Zabezpečuje prevádzku a manažment pacientov ambulantnej rehabilitácie a fyzioterapie

Objednajte sa k odborníkovi