MENU

Liliana Brngálová, dipl. fyzioter.

Fyzioterapeutka

Rehabilitačná starostlivosť pre dospelých a deti   - Pezinok
ÚKONY

Aplikácia elektroterapeutických procedúr, hydroterapie, termoterapie, svetloterapie. Vykonáva liečebnú pohybovú terapiu detí a dospelých, zameranú na problémy pohybového aparátu, poúrazových a neurologických stavov, chybné držanie tela, rôzne instability muskulo-skeletálneho systému s využitím najmodernejších cvičebných a liečebných postupov, prispôsobených aktuálnemu stavu pacienta – klienta. Využívanie facilizačných a mäkkých techník

Objednajte sa k odborníkovi