MENU

Bc. Erik Cmorej

Fyzioterapeut

Rehabilitačná starostlivosť pre dospelých   - Pezinok
ÚKONY

Aplikácia a vykonávanie komplexnej rehabilitačnej starostlivosti o pacienta. 

Využívanie celosvetovo uznávaných metodík, ktorých základy som nadobudol už počas štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Následne som svoje zručnosti obohatil na Slovenskej zdravotníckej univerzite v špecializačnom štúdiu Vybraných ochorení pohybového systému.

Svoje znalosti v diagnostike a následnej terapii naďalej zdokonaľujem aktívnymi účastiami na domácich a medzinárodných kurzoch, ktoré mi umožňujú využiť komplexný prístup k pacientovi. 

 

Kurzy

Mckenzie method - Part A Mechanical diagnosis and therapy - The Lumbal Spine

  - Part B Mechanical diagnosis and therapy - The Cervical and Thoracic Spine

  - Part C Mechanical diagnosis and therapy - Advanced Lumbar Spine & Extremities - Lower Limb


 

Kinesio University - KTM 1&2 Assessments, Fundamental Concepts and Techniques

     - KTM 3 Clinical Concepts and Advanced Taping Methods

     - KTM 4 Specialty Sports Orthopedic


 

SPS Kurz (Sm Systém) - SPS IA,IB Základné cviky

       - SPS IC,ID Manuálne techniky

       - SPS Hernia discu krčná chrbtica


 

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Fyzioterapia a fyziotréning po porode

Fyzioterapia a fyziotréning svalov pánvového dna 

Objednajte sa k odborníkovi