MENU

Eleonóra Valacsayová

Fyzioterapeutka

Rehabilitačná starostlivosť pre dospelých   - Nové Zámky
ÚKONY
Aplikácia elektroliečebných procedúr, Magnetoterapia, Tens-prúdy, Hydrogalvan, ultrazvuk, rebox, Podávanie termoterapie a svetloterapie, Vertebrogene cvičenie, Cvičenie na uvoľnenie svalstva chrbtice, Posiľňovanie svalstva chrbtice, cvičenie podľa Brunkovej metodiky, Cvičenie pri neurologickych diagnózach, Využívanie facilitačných techník, Cvičenie podľa Kabátha Bobátha, Pri pooperačných stavoch – využívanie mäkkých techník, LTV skolióz – pomocou náradia a pomôcok , Cvičenie na fitlopte, na bosu, therabandy, Prevencia – škola chrbta – výchova k správnym pohyhovým návykom
OSVEDČENIA
  • jemné techniky a postizometrická relaxácia
Objednajte sa k odborníkovi