MENU

Miroslav Zifčiak

Masér

Rehabilitačná starostlivosť pre dospelých   - Nové Zámky
ÚKONY
aplikácia klasickej masáže, reflexnej masáže, mäkké techniky,rebox, aplikácia elektroliečebných procedúr - hydrogalvan končatinový / nízkofrekvenčné prúdy / TENS / magnetoterapia / strednofrekvenčné prúdy / interferenčné prúdy / vysokofrekvenčné prúdy – UZV, aplikácia termoterapie 
Objednajte sa k odborníkovi