MENU

Miroslav Zifčiak

Masér

Rehabilitačná starostlivosť pre dospelých - Nové Zámky
ÚKONY

aplikácia klasickej masáže, reflexnej masáže, mäkké techniky,rebox, aplikácia elektroliečebných procedúr - hydrogalvan končatinový / nízkofrekvenčné prúdy / TENS / magnetoterapia / strednofrekvenčné prúdy / interferenčné prúdy / vysokofrekvenčné prúdy – UZV, aplikácia termoterapie 

Objednajte sa k odborníkovi