MENU

Bc. Andrea Žifčiaková

Masér

Rehabilitačná starostlivosť pre dospelých   - Nové Zámky
ÚKONY
klasická liečebná masáž, reflexná masáž, aplikácia elektroliečebných procedúr - hydrogalvan končatinový / nízkofrekvenčné prúdy / TENS / magnetoterapia / strednofrekvenčné prúdy / interferenčné prúdy / vysokofrekvenčné prúdy – UZV, aplikácia termoterapie, mäkké techniky, Rebox, svetloliečby – solux, SIS – super induktive system
Objednajte sa k odborníkovi